3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εγγραφές μαθητών

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

0ι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 πραγματοποιούνται από ..... έως ..... 2013.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των νέων μαθητών είναι τα εξής:

  1. ................................................................................................
  2. ................................................................................................
  3. ................................................................................................

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου για το σχολικό έτος 2013-2014 φαίνεται παρακάτω:

.....